Nhà thờ Kim Châu

nha tho kim chau moi

Nhà thờ Kim Châu tọa lạc tại Phường Bình Định, TX An Nhơn, có kiến trúc rất đẹp, nghệ thuật chạm trổ tịnh xảo. Trên cửa chính nhà thờ có khắc dòng chữ REGINAE ROSARII – Nữ Vương Mân Côi. Giáo họ Kim Châu hình thành từ năm 1887, nhà thờ được xây năm 1900. … Đọc tiếp